NAGRADNI KONKURS

1.7. - 31.7.2022.

DUREX REAL FEEL

ZA OSEĆAJ
KOŽE NA KOŽI

Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

„Durex letnja kampanja 2022.” Pravila i uslovi učestvovanja u konkursu

 

Član 1. Priređivač

Ovaj konkurs/kampanja je u organizaciji društva za marketing SmartPoint Adria d.o.o., Murmanska 19, 11000 Beograd, Srbija, matični broj 20776650 (“SmartPoint Adria” ili “Organizator”), uz ovlašćenje kompanije Reckitt (Mađarska) Kft, Budimpešta, Mađarska („Reckitt“), u skladu sa Članom 232 Zakona o obligacionim odnosima – Slučaj konkursa. U cilju eliminisanja bilo kakve zabune, ovaj konkurs/kampanja, kao i Pravila i uslovi učestvovanja, ne sadrže elemente igre na sreću (sa nagradnim fondom u robi ili uslugama) i ne podleže odredbama Zakona o igrama na sreću.

 

Član 2. Trajanje nagradnog konkursa

Konkurs/kampanja “Durex letnja kampanja 2022.” počinje u petak 01.07.2022. i traje do nedelje, 31.07.2022. do 23:59:59 po lokalnom vremenu.

 

Član 3. Svrha nagradnog konkursa

Nagradni konkurs se sprovodi u cilju promovisanja brenda Durex.

 

Član 4. Način učestvovanja u nagradnom konkursu

Da biste kao takmičar učestvovali u konkursu/kampanji “Durex letnja kampanja 2022.”, morate u potpunosti pročitati i prihvatiti naša Pravila i uslove učestvovanja u konkursu.

 

U konkursu/kampanji “Durex letnja kampanja 2022.” mogu učestvovati isključivo lica starija od 18 godina sa stalnim prebivalištem u Republici Srbiji. Jedna osoba može da se prijavi samo jednom tokom trajanja nagradnog konkursa i da osvoji samo jednu nagradu.

 

Informacije o konkursu/kampanji  “Durex letnja kampanja 2022.” su dostupne na web-sajtu www.durex.co.rs.

 

Da biste učestvovali u konkursu/kampanji “Durex letnja kampanja 2022.”, neophodno je da učinite sledeće: na web-sajtu www.durex.co.rs unesete odgovor na zadato pitanje, kao i svoje podatke (ime i prezime, broj telefona i e-mail adresa).

 

Konkurs “Durex letnja kampanja 2022.” omogućava učesnicima da učestvuju u konkursu tako što će odgovoriti na 1 pitanje. Od učesnika se očekuje da daju što zanimljiviji odgovor na postavljeno pitanje u formi jedne rečenice. Kriterijum koji se uzima u obzir prilikom izbora dobitnika je kreativnost odgovora na postavljeno pitanje. U obzir se neće uzimati vulgarni odgovori, uvredljivi odgovori, odgovori koji imaju veze sa bilo kakvim oblikom diskriminacije i odgovori koji imaju veze sa politikom.

 

Član 5. Pravo učestvovanja u nagradnom konkursu

Zaposleni/angažovani u agenciji SmartPoint Adria i kompaniji Reckitt, kao i njihova rodbina do 3. stepena srodstva, nemaju pravo učešća u ovom konkursu/kampanji. Osobe mlađe od 18 godina, kao i osobe sa prebivalištem izvan Republike Srbije, ne mogu učestvovati u ovom konkursu/kampanji.

 

Član 6. Nagradni fond

Nagradni fond se sastoji od sledećih nagrada: dnevne, nedeljne i glavne:

 

DNEVNE NAGRADE:

31 dnevna nagrada u vidu paketića koji sadrži:

- 1 x Durex Real Feel condom, 10 pcs pack 

- 1 x Durex Real Feel lube 50 ml

Vrednost dnevne nagrade iznosi 2.504,00 RSD, sa PDV-om

 

NEDELJNE NAGRADE:

4 nedeljne nagrade, od kojih svaka sadrži:

- 1x Sony Bežični zvučnik SRS-XB23 - plavi

Vrednost nedeljne nagrade iznosi 11.669,00 RSD, sa PDV-om

 

GLAVNA NAGRADA:

- 1 x Neo QLED Smart TV Samsung QE55QN85AATXXH

Vrednost glavne nagrade iznosi 149.990,00 RSD, sa PDV-om

 

Ukupna vrednost nagradnog fonda iznosi 274.290,00 RSD, sa PDV-om

 

Član 7. Mehanika dodeljivanja nagrada u okviru konkursa

Da bi kao takmičar učestvovao u konkursu/kampanji “Durex letnja kampanja 2022.”, učesnik najpre treba da se registruje na  web-sajtu www.durex.co.rs i upiše sledeće podatke: ime, prezime, e-mail adresa i broj telefona. Podaci će biti korišćeni isključivo u sledeće svrhe:

 

a) Identifikacija dobitnika nagrada

b) Objava imena i prezimena dobitnika nagrada na web-sajtu www.durex.co.rs

c) Kontaktiranje dobitnika u vezi sa preuzimanjem nagrada, pri čemu će od dobitnika biti zatražena adresa za dostavu nagrade

 

Učesnici moraju da odgovore na 1 pitanje, koje glasi “Koji je najlepši znak pažnje koji ste dobili od svog partnera? Opišite kako ste ga dobili i kako ste se osećali”. Od učesnika se očekuje da odgovor bude kreativan, što znači: maštovit, zanimljiv, drugačiji. Odgovor može da sadrži maksimalno 250 karaktera. Odgovore će ocenjivati žiri sastavljen od tri člana na osnovu kreativnosti, duhovitosti, originalnosti i jedinstvenosti, kao i na osnovu toga u kojoj meri su odgovori u skladu sa temama kampanje, a to su ljubav i intimnost i proslavljanje emocionalne povezanosti i bliskosti.

 

Jedan učesnik može učestvovati samo jednom u toku trajanja nagradnog konkursa, do 31.07.2022. do 23:59:59 časova po lokalnom vremenu.

 

Pobednici će biti objavljeni na websajtu www.durex.co.rs u roku od 14 dana od završetka nagradnog konkursa.

 

Član 8. Preuzimanje nagrada

Po objavi dobitnika na na web-sajtu www.durex.co.rs, Priređivač će svakog dobitnika ponaosob kontaktirati i zatražiti adresu za dostavu nagrada.

 

Dostava svih nagrada vršiće se kururskom službom na ime dobitnika lično, uz obavezno davanje lične karte kuriru na uvid.

 

Ukoliko kurirska služba ne pronađe učesnika na naznačenoj adresi, nagrada će se vratiti Priređivaču. U tom slučaju, Priređivač će poslati nagradu još jedanput u roku od 14 dana od datuma kada se pošiljka vratila. Ukoliko učesnik ne preuzme nagradu i drugi put, ili u slučaju da učesnik odbije da preuzme nagradu, nagrada će se vratiti Priređivaču nepovratno.

 

Troškovi slanja nagrada su pokriveni na teritoriji Republike Srbije. Nagrade se ne mogu prenositi trećem licu bez saglasnosti Priređivača i kompanije Reckitt i ne mogu se zameniti za novac.

 

Član 9. Ostale odredbe

Priređivač i pravna lica koja učestvuju u sprovođenju nagradnog konkursa ne odgovaraju za nepotpune, neispravne ili zakasnele prijave i za moguću štetu koja bi mogla proizlaziti iz nagrada.

Ovaj konkurs/kampanja se može obustaviti ili odložiti u slučaju da postoje objektivni razlozi za koje Priređivač nije odgovoran, koje nije mogao da predvidi, spreči, eliminiše niti izbegne, a koji značajno utiču na implementiranje i realizaciju konkursa/kampanje.

Durex konkurs “Durex letnja kampanja 2022.” se ne može koristiti niti deliti u komercijalne svrhe i dostupan je samo za ličnu upotrebu i u gore pomenutu svrhu, u skladu sa Pravilima i uslovima učestvovanja. Konkurs “Durex letnja kampanja 2022.” se ne sme ni na koji način menjati bez pismene saglasnosti kompanije Reckitt i Priređivača.

 

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradni konkurs odnosno primenu ovih pravila je konačna i obvezuje sve učesnike.

 

Član 10 Objava pravila

Pravila nagradnog konkursa biće objavljena na websajtu www.durex.co.rs tokom trajanja nagradnog konkursa.

 

Član 11 Korišćenje ličnih podataka

Učestvovanjem, odnosno ispunjavanjem internet obrasca, učesnici u nagradnom konkursu prihvataju ova Pravila i, bez daljih pitanja i odobrenja, ovlašćuju Kontrolora i Izvršitelja obrade da prikupljaju i obrađuju navedene lične podatke u svrhu sprovođenja nagradnog konkursa. Dodatno, svaki učesnik prihvata da, u slučaju da je on jedan od dobitnika nagradnog konkursa, njegovo ime može biti objavljeno na web-sajtu www.durex.co.rs.

 

Lični podaci učesnika će biti obrađeni od strane Reckitt Benckiser Hungary KFT, Milutina Milankovica 11g, Beograd, PIB: 111414268.

 

Učesnik može u bilo kom trenutku da povuče svoju saglasnost za obradu ličnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Lični podaci učesnika nagradnog konkursa čuvaće se 120 dana nakon završetka nagradnog konkursa, nakon čega će biti uništeni, osim ličnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradnog konkursa. Lični podaci dobitnika mogu se podeliti sa kurirskom službom u svrhu dostavljanja nagrada.

 

Izvršitelj obrade ličnih podataka poduzeće sve razumno potrebne mere da bi osigurao da se lični podaci učesnika u nagradnom konkursu obrađuju i koriste na siguran način i u saglasnosti s primenjivim zakonodavstvom.

 

Član 12. Rešavanje pritužbi i tačnost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rešava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi, Priređivač se obavezuje da u što kraćem vremenu ispravi nedostatke i o tome obavesti učesnika, odnosno, ako je to potrebno, i ostale učesnike.

 

Učesnici i/ili bilo koje drugo zainteresovano lice može uputiti Organizatoru bilo koja pitanja, zahteve, žalbe i slično u vezi sa ovom kampanjom slanjem upita putem FB stranice Durex Srbija.

 

U slučaju spora između Priređivača i učesnika ovog nagradnog konkursa nadležan je sud u Beogradu.

 

U Beogradu, maj 2022.

 

SmartPoint Adria, uz ovlašćenje kompanije Reckitt